سیم جوش آما ER80S-G) M 80-12)

تماس بگیرید

نام تجاری آن بر اساس نام گذاری شرکت آما 12-80میباشد ولی در بازار جهانی به نام ER80S-G شناخته می شود.

0/5 (0 نظر)