الکترود آما E7024) 1118K)

    تماس بگیرید

    الکترود روتیلی با جایگزینی حدود 155 درصد چقرمگی خوبی دارد، برای پرکردن شیارهای بزرگ و جوشکاری های گلویی در ساخت سازه های فلزی بزرگ مقرون به صرفه است.

    0/5 ( 0 نظر )