پودر جوشکاری OP121TT

استاندارهای پودر جوشکاری AMA OP121TT

پودر AMA-OP121TT یک پودر از نوع فلوراید قلیایی آگلومره ‌شده است که برای جوشکاری فولادهای دانه‌ریز استحکام بالا و همچنین جوشکاری فولادهایی که در دمای زیر صفر چقرمه بوده و فولادهای مقاوم به پیرشدن مناسب ‌می‌باشد.

EN 760: SA FB 1 55 AC H5
DIN 32 522: B FB 1 55 AC 10MHP5
AWS/ASME: F7A5-EM12
F7A5-EM12K
F8A4-EA2
F7P5-EA2
F8A8-EH12K
F7P8-EH12K
F8A8-EH14
F9A8-EF1
F8A8-EF1
F8A2-EB2
F8P2-EB2
F7A6-EM13K
F7P6-EM13K
F8A8-EA4
F8P8-EA4

 

 

تركيبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+MnO CaF2
15% 40% 20% 25%

ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي: 3.1~
بسته‌بندي: کيسه‌هاي 25 کيلويي کاغذي با لايه پلي اتيلن

نحوه عمل متالوژیکی:

مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907 , part 1)

تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش وزن (درصد)
AMA Trade Name DIN/EN C Si Mn Mo Cr Ni
50-12 S2 0.05-0.08 0.15-0.25 0.7-1.0
50-15 S3 0.05-0.08 0.15-0.25 1.0-1.4
50-57 EH12K 0.05-0.08 0.20-0.40 1.4-1.9
50-14 S2Mo 0.05-0.08 0.15-0.25 0.7-1.0 0.5
50-17 S3Mo 0.05-0.08 0.15-0.25 1.0-1.4 0.5
50-22 S2crMo1 0.05-0.08 0.20-0.30 0.7-1.0 0.5 1
50-23 S2crMo2 0.05-0.08 0.20-0.30 0.5-0.8 1.0 2.2
50-24 S2Ni1 0.05-0.08 0.25-0.40 1.0-1.3 1.0
50-25 S2Ni2 0.05-0.08 0.20-0.30 0.7-1.0 2.0
50-21 S3Ni1Mo 0.05-0.08 0.20-0.40 1.3-1.6 0.5 1.0

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

            نوع سیم جوش            عملیات حرارت استحكام كششی (N/mm ) استحكام تسليم (N/mm ) ازدياد طول Lo=5d%
50-12 بدون عملیات حرارتی 450-550 > 360 > 28
50-15 بدون عملیات حرارتی 530-630 > 430 > 25
50-57 بدون عملیات حرارتی 540-640 > 450 > 24
50-14 بدون عملیات حرارتی 580-680 > 500 > 20
50-17 بازگشت داده شده (1) 600-700 > 530 > 18
50-22 نرماله و بازگشت داده شده(2) 530-630 > 380 > 24
50-22 بازگشت داده شده(2) 430-530 > 310 > 30
50-23 بازگشت داده شده(3) 550-650 > 450 > 22
50-23 نرماله و بازگشت داده شده(4) 520-620 > 400 > 22
50-24 بدون عملیات حرارتی 500-600 > 420 > 24
50-24 تنش زدایی شده 480-580 > 380 > 26
50-25 بدون عملیات حرارتی 550-650 > 450 > 24
50-25 تنش زدایی شده 500-600 > 430 > 26
50-21 بدون عملیات حرارتی 650-750 > 540 > 20
50-21 تنش زدایی شده 630-730 > 540 > 22
نوع سیم جوش عملیات حرارتی انرژی ضربه‌ای (Joule) ISO -V 20°C       ±0°C       -20°C       -40°C       -60°C         -80°C
50-12 بدون عملیات حرارتی >180         >160         >100         –             –                 –
50-15 بدون عملیات حرارتی >180         >160         >100         >35         –                –
50-57 بدون عملیات حرارتی >200         >180         >140         >100     >70             –
50-14 بدون عملیات حرارتی >140         >120         >100         >70         >50           –
50-17 بازگشت داده شده (1) >140         >120         >100         >70         >50           –
50-22 نرماله و بازگشت داده شده(2) >200         >150             –                  –              –           –
50-22 بازگشت داده شده(2) >200         >200              –                 –              –            –
50-23 بازگشت داده شده(3) >140         >100              –                 –              –            –
50-23 نرماله و بازگشت داده شده(4) >140         >90                –                 –              –            –
50-24 بدون عملیات حرارتی >150         >130         >100         >70         >50             –
50-24 تنش زدایی شده >170         >140         >110         >90         >70             –
50-25 بدون عملیات حرارتی >160         >140         >120         >100         >70         >50
50-25 تنش زدایی شده >180          >160         >140         >120         >90         >70
50-21 بدون عملیات حرارتی >150        >120         >90         >70         >50                –
50-21 تنش زدایی شده >160         >140         >120         >90         >70            –
 • بازگشت داده‌شده در دماي 720 – 700 درجه سانتيگراد
 • نرماله شده در دماي 920 درجه سانتيگراد (سردشدن درهوا) + بازگشت داده‌شده در دماي 720 -700 درجه سانتيگراد
 • بازگشت داده‌شده در دماي 750-730 درجه سانتيگراد
 • نرماله شده در دماي 940 درجه سانتيگراد (سردشدن درهوا) + بازگشت داده‌شده در دماي 750-730 درجه سانتيگراد

کاربرد:

فلز پایه جوشکاری اتصالی چند پاسی
فولادهای ساختمانی دانه ریز نوع سيم جوش
StE 285, WStE 285 50-12,50-15
StE 315, WStE 315 50-12.50-15
StE 355, WStE 355 50-12,50-15
StE 380, WStE 380 50-15.50-57
StE 420, WStE 420 50-15,50-57
StE 460, WStE 460 50-57
StE 500, WStE 500 50-24(1),50-21(2)
TStE 255, EStE 255 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 285, EStE 285 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 315, EStE 315 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 355, EStE 355 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 380, EStE 380 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 420, EStE 420 50-24,50-15,50-57(3)
TStE 460, EStE 460 50-57
TStE 500, EStE 500 50-57,50-21()<2/td>
فولادهاي مقاوم به خزش نوع سیم جوش
15 Mo3 50-14,50-17
13 Cr Mo44 50-22
10 Cr Mo9 10 50-23
فولادهاي مقاوم به سرما نوع سیم جوش
10 Ni 14(4) 50-25
TTSt 35 N, TTSt 35 V 50-25
TTSt 41 N, TTSt 41 V 50-25
فولادهاي مقاوم به پيري نوع سیم جوش
ASt 35, ASt 41 50-15
ASt 45, ASt 52 50-15
 • فقط براي ورقهاي نازك
 • همچنين براي شرايط تنش زدايي شده
 • براي دماي كاري تا 40- درجه سانتيگراد
 • كمترين دماي كاري 80- درجه سانتيگراد

این پودر محصول شرکت صنعتی آما و جزء پر مصرفترین پودر های حال حاضر می باشد.

نام تجاری آن بر اساس نام گذاری شرکت آما OP121TT میباشد.

پودر AMA-OP121TT یک پودر از نوع فلوراید قلیایی آگلومره ‌شده است که برای جوشکاری فولادهای دانه‌ریز استحکام بالا و همچنین جوشکاری فولادهایی که در دمای زیر صفر چقرمه بوده و فولادهای مقاوم به پیرشدن مناسب ‌می‌باشد.

با توجه به رفتار خنثی این پودر از نظر جذب و سوختن سیلیسیم و منگنز امکان جوشکاری با سیم ‌جوشهای دارای درصد بالایی از سیلیسیم و منگنز ( 50-57و 50-27) فراهم می‌آید. این پودر به‌ویژه برای جوشکاری با فرآیندهای پشت‌ سرهم و چندسیمه مناسب است. با توجه به تست COD انجام شده برجوش ایجادشده با سیم‌جوش 50-57 این پودر کاربرد گسترده‌ای در جوشکاری سازه‌های دریایی دارد.

فلزجوش حاصل از این پودر با سیم‌جوش مناسب، چقرمگی بالایی را در دماهای زیرصفر تأمین می‌کند. سرباره اندک این پودر، امکان جوشکاری درزهای دایره شکل قطعات کم ‌قطر را بدون خطر ریزش فراهم می‌آورد. این پودر جوشهایی منظم و بدون بریدگی کناره آن ایجاد می‌کند.

 • این پودر را می‌توان با جریان +DC و یا AC تا 1000 آمپر به‌کاربرد.
 • پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجدداً خشک نمود.
 • دانه‌بندی این پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–20 می‌باشد.

توصیه های ایمنی:

دود و گازهای متصاعد شده در هنگام جوشکاری می تواند برای سلامتی شما زیان آور باشد.
اشعه جوشکاری ممکن است علاوه بر آسیب به چشم ،باعث سوختگی پوست نیز بشود.
شوک الکتریکی می تواند به صدمه جانی منجر شود.
دستور العمل های تولید کننده و اطلاعات مربوط به ایمنی مواد و همچنین دستورالعمل های حفاظت و ایمنی کارفرمای خود را مطالعه و مورد استفاده قرار دهید.
سر خود را از محدوده گازهای متصاعد شده هنگام جوشکاری دور نگهدارید.
برای جلوگیری از تنفس دود و گاز و خارج نمودن آنان از محیط جوشکاری ،از وسایل تهویه مناسب استفاده نمایید.
از تماس با قسمت های الکتریکی خودداری نمایید.
به نکات ایمنی و حفاظتی جوشکاری ، طبق دستورالعمل صادره توسط سازمان های ذیربط وجه کنید.

نوع و مشخصات:

پودر AMA-OP121TT يك پودر از نوع فلورايد قليايي آگلومره ‌شده است كه براي جوشكاري فولادهاي دانه‌ريز استحكام بالا و همچنين جوشكاري فولادهايي كه در دماي زير صفر چقرمه بوده و فولادهاي مقاوم به پيرشدن مناسب ‌مي‌باشد.
با توجه به رفتار خنثي اين پودر از نظر جذب و سوختن سيليسيم و منگنز امكان جوشكاري با سيم ‌جوشهاي داراي درصد بالايي از سيليسيم و منگنز ( 57-50و 27-50) فراهم مي‌آيد. اين پودر به‌ويژه براي جوشكاري با فرآيندهاي پشت‌ سرهم و چندسيمه مناسب است. با توجه به تست COD انجام شده برجوش ايجادشده با سيم‌جوش 57-50 اين پودر كاربرد گسترده‌اي در جوشكاري سازه‌هاي دريايي دارد.
فلزجوش حاصل از اين پودر با سيم‌جوش مناسب، چقرمگي بالايي را در دماهاي زيرصفر تأمين مي‌كند. سرباره اندك اين پودر، امكان جوشكاري درزهاي دايره شكل قطعات كم ‌قطر را بدون خطر ريزش فراهم مي‌آورد. اين پودر جوشهايي منظم و بدون بريدگي كناره آن ايجاد مي‌كند.

 • اين پودر را مي‌توان با جريان +DC و يا AC تا 1000 آمپر به‌كاربرد.
 • پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
 • دانه‌بندي اين پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–20 مي‌باشد.

توضیحات تکمیلی

نوع و مقدار جریان متناسب با الکترود

ترجیحا DC , الکترود به قطب مثبت وصل شود یا AC

استحکام تسلیم

>540

استحکام کششی

630-730

کشور سازنده

ایران

گواهینامه ها

موسسه استاندارد ایران.

موارد مورد استفاده

جوشکاری فولاد

نام شرکت

شرکت صنعتی آما

نوع بسته بندی

کیسه

واحد

کیلوگرم

وزن محصول

بیست و پنج کیلوگرم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پودر جوشکاری OP121TT”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پودر جوشکاری OP121TT”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *