الکترود آما 1600V (ضد سایش)

    ۱,۴۱۰,۰۰۰ ریال

    اﻟﻜﺘﺮود قلیایی برای روکشی سخت قطعاتی که در شرایط سایشی قرار دارند.

    صاف

    کیلوگرم

    3/5 (1 نظر)