الکترود آما E7010) 1048p)

۳۵۰,۰۰۰ ریال

نام تجاری آن بر اساس نام گذاری شرکت آما 1048P میباشد.ولی کد جهانی آن که در بازار هم به این کد شناخته میشود E7010است.

الکترود سلولزی که برای جوشکاری لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد.

صاف

کیلوگرم

0/5 (0 نظر)