الکترود آما E7010-P1) 1048-P1)

    تماس بگیرید

    الکترود سلولزی که برای جوش سرازیردر لوله های قطور و استحکام بالا و مخزن سازیها مناسب می باشد.

    0/5 ( 0 نظر )