سیم جوش EM12K (زیرپودری)

تماس بگیرید

نام تجاری آن بر اساس نام گذاری شرکت آما ۵۳-۵۰ میباشد ولی در بازار جهانی به نام EM12Kشناخته می شود.

0/5 (0 نظر)