الکترود چیست 2

الکترود چیست الکترود جوشکاری یکی از احتیاجات اساسی و پایه برای جوشکاری محسوب می شود که فعالیت خود را به ... Read More

انواع الکترود جوشکاری

انواع الکترود یکی از قطعات پرکاربرد جوشکاری محسوب می شوند که در انواع اتصالات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. ... Read More

الکترود جوشکاری چیست

الکترود جوشکاری چیست به نظر شما الکترود جوشکاری چیست ؟جوشکاری به فرایند اتصال دو قطعه فلزی به یکدیگر گفته می ... Read More